(+33)6 75 62 39 07 / 09.52.78.63.33

Reservering het hele jaar door

Juridische informatie

UITGEVER

De site camping-aber. com is gepubliceerd door Marivone Reungoat, met als hoofdkantoor 50 route de l'Aber, 29160 - Crozon.
Tel: 02 98 27 02 96
SIRENE : 413 178 765
Email: contacteer ons

EMBEDDERS

De website camping-aber.com wordt gehost door het bedrijf OHV, met als hoofdkantoor
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
Tel : 0 899 498 765

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur van de site camping-aber.com, evenals de teksten, grafieken, beelden, geluiden en video's die er deel van uitmaken, zijn eigendom van Marivone Reungoat of haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van deze site, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marivone Reungoat of haar partners is strikt verboden en kan een inbreuk vormen in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

COMPUTERRECHT EN VRIJHEID

Overeenkomstig de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, beschikt u over het recht van verzet (art. 38), toegang (art. 39), rectificatie of verwijdering (art. 40) van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Marivone Reungoat.
Dit recht kan worden uitgeoefend met een identiteitsbewijs:
per post: Camping Aber, 50 Route de l'Aber, 29160 - Crozon
per e-mail: contacteer ons
Alle verzamelde persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In het bijzonder verbindt Marivone Reungoat zich ertoe de vertrouwelijkheid van de via een elektronische berichtendienst verzonden e-mailberichten te eerbiedigen.
De site gebruikt ook cookies
Nogmaals, er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Promo's